Wijzigingen camerawetgeving

De wijzigingen van de camerawetgeving 

(Ref. Newsletter Veiligheid nr 95 – 19 april 2018 / Verspreid in het BIN)

Op maanAltdag 16 april werd de wet van 21 maart 2018, die met name de “camerawet” wijzigt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.