Private Bewaking

Omzendbrief betreffende de private bewaking bij evenementen en festivals

Deze omzendbrief, aangetekend op 29 maart 2018 door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, heeft tot doel nadere toelichting te geven aangaande de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de nieuwe wet van 02 oktober 20Alt17 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (wet private veiligheid) bij evenementen en festivals.