Inschrijvingsformulier Cat.2 BIN medewerker + vermelding op website VNB

Naam van de zaak :

Naam zaakvoerder :

Adres :

8620 Nieuwpoort

Telefoonnummer :

E-mailadres :

Aard van de zaak :

Website :

Facturatieadres indien verschillende van hierboven

Naam :

Adres :

Postcode & Plaats :

BTW nummer :

Verplichte gegevens voor het ontvangen van de BIN-berichten op naam van :

Naam, Voornaam :

GSM-nummer :

E-mailadres :

DE UITGESTELDE VERZENDING :

Wenst geen sms berichten te ontvangen van : en uur.

DE VAKANTIEREGELING :

Wenst geen sms berichten te ontvangen vanaf : tot en met
Bij deze inschrijving verklaar ik kennis te hebben genomen van alle voorschriften als medewerker van het BIN-Nieuwpoort en de vermeldingen op de website VNB
Een factuur ter betaling van de jaarlijkse bijdrage, wordt U opgestuurd.
De aansluiting is pas geldig na storting op rekening BE79 4763 1873 6133 BIC : KREDBEBB.