HUISHOUDELIJK REGLEMENT

logonplogopolitiekleinBIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BIN NIEUWPOORT. & Politiezone Westkust

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot de volgende doelstellingen : het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal burgergevoel en het verspreiden van de preventiegedachte.

Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het BIN-lid kan zijn lidmaatschap op gelijk welk ogenblik beëindigen.

Om de doelstellingen te bereiken zal een BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de politiediensten en de BIN-Leden  via een vooraf besproken communicatieplan en tevens preventietips verspreiden..

 

Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politiediensten gemeld :

rechtstreeks op het telnr. 058/533000 of op het noodnummer 101.

De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden.

Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe. De coördinator is enkel de tussenpersoon in de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten en het BIN. De beslissing tot het opstarten van het BIN en de te nemen maatregelen ligt bij de politiediensten in overleg en in samenspraak met de coördinator.

De BIN-coördinator zorgt ervoor dat alle BIN-leden de berichten die via het BIN-net verspreid worden kunnen ontvangen door de ledenlijst up to date te houden voor de provider Sharpconsult. De politiediensten zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie.

Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. De leden kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de BIN-sticker.

Het BIN-project zal regelmatig geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinatoren, de politiediensten en de lokale overheid.

De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de BIN-werking en dit conform de wet op de privacy.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende de buurtinformatienetwerken vaan de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking van het BIN met de lokale overheid en de politiediensten vastlegt.