Hoe het groeide

Oorsprong van de St. Bernardusparochie.

Geboren op het ridderslot van Fontaines bij Dijon, werd St. Bernardus van Clairvaux in 1112, monnik te Citeakerkux.

Drie jaar later kreeg hij de opdracht zelf een abdij te stichten in Clairvaux.

Zijn aanzien als schrijver en hervormer was groot en hij preekte zelf te Veurne in 1139. Hij verbleef immers tot 1146 in de naburige abdij “Ter Duinen” te Koksijde, om daarna naar Frankrijk terug te keren.

In 1907 besliste de toenmalige bisschop van Brugge, Monseigneur G. Waffelaert, Nieuwpoort-Bad te verheffen tot een eigen parcohie met als titelheilige van de kerk, St.Bernardus. Dit in herinnering aan diens verblijf in de Duinenabdij.

 

De Bernardushond als embleem.

logo vnbklein

In de jaren ’50 groeide stilletjes aan het toerisme in onze badstad. Op het einde van de maand augustus voorzag men toen al een kermis, die een plaatsje kreeg in de Franslaan (in die tijd nog een zandweg), tussen de Ijzerstraat en de Albert-I-Laan.

 

 

Op 25 maart 1968 zag, onder impuls van de Heer Omer Bosquart, zelf handelaar, “Verenigd Nieuhondwpoort-Bad” het levenslicht.

Als verwijzing naar de St. Bernardusparochie, koos men de St. Bernardushond als embleem.

Meer info in :  Een Terugblik….