Private Bewaking

Omzendbrief betreffende de private bewaking bij evenementen en festivals

Deze omzendbrief, aangetekend op 29 maart 2018 door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, heeft tot doel nadere toelichting te geven aangaande de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de nieuwe wet van 02 oktober 20Alt17 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (wet private veiligheid) bij evenementen en festivals.

Wijzigingen camerawetgeving

De wijzigingen van de camerawetgeving 

(Ref. Newsletter Veiligheid nr 95 – 19 april 2018 / Verspreid in het BIN)

Op maanAltdag 16 april werd de wet van 21 maart 2018, die met name de “camerawet” wijzigt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

Opgelet voor valse wervingen van publiciteit!

Op donderdag 10 december werden verschillende adverterende handelszaken uit het Info- en Shoppingmagazine opgebeld met de vraag of ze wensen te adverteren in De Bedrijvengids Regio Nieuwpoort. Op vrijdag 11 december kregen verschillende zaken bezoek met de vraag of ze een bestelbon wensen te ondertekenen voor dezelfde publiciteit als vorig jaar.

Op de bestelbon stond een kopie van publiciteit uit het Info- en Shoppingmagazine van Nieuwpoort met de bedoeling de handelaars te misleiden.

De daders gebruiken vermoedelijk gegevens van een andere, bestaande firma, maar met hun eigen rekeningnummer.

 

 

Oprichting Huisartsenwachtpost

Oprichting Huisartsenwachtpost.

NIEUWPOORT – De oprichting van een huisartsenwachtpost moet een oplossing bieden voor het toenemend tekort aan huisartsen in sommige regio’s en de hierdoor toenemende wachtbelasting. Ook de veiligheid van de wachtdoende artsen wordt hierdoor versterkt. De huisartsen van wacht werken dan niet langer vanuit hun eigen kabinet maar vanuit een professioneel uitgeruste wachtpost.

Inwoners van Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort,  kunnen vanaf dan tijdens het weekend en op feestdagen terecht in de Huisartsenwachtpost. Deze zal gevestigd zijn in de Oude Beestenmarkt 6 in Veurne.

De wachtpost zal geopend zijn van zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u en op feestdagen van 8u ’s morgens tot 8u de dag er op.

De Huisartsenwachtpost dient voor alle medische problemen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts terug bereikbaar is. Na de consultatie krijgt de eigen huisarts een verslag. Voor de meeste dringende, niet levensbedreigende gezondheidsproblemen kan de patiënt er terecht. Indien nodig wordt hij/zij vlot doorverwezen naar de spoeddienst van het ziekenhuis.

Het is aan te raden om indien mogelijk zelf naar de Huisartsenwachtpost te komen.  Men dient geen afspraak te maken.  Men wordt sneller geholpen, in een volledig uitgerust kabinet. Voor wie te ziek is om zich te verplaatsen kan een huisbezoek worden aangevraagd. Om deze huisbezoeken vlot en veilig te laten verlopen worden de huisartsen begeleid door een chauffeur.

Het aanvragen van huisbezoeken kan via het nieuwe centrale oproepnummer 070-24.65.55 (0,15 euro/min) dat de vorige oproepnummers voor de huisarts van wacht vervangt. Tijdens de week wordt de patiënt, bij afwezigheid van de eigen huisarts, via een keuzemenu doorgeschakeld met de huisarts van wacht in de eigen gemeente. Tijdens het weekend en op feestdagen komt de patiënt via dit nummer terecht in de wachtpost waar de oproep verder behandeld wordt.

In de Huisartsenwachtpost worden de officiële tarieven toegepast. Patiënten dienen zeker hun identiteitskaart en kleefbriefje van de mutualiteit mee te brengen. Om veiligheidsredenen vragen we om bij voorkeur via bancontact te betalen.

Meer info op www.hijw.be .