B.I.N.

bin

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale politie en de overheid dat bijdraagt tot volgende doelstellingen :

  • Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel.
  • Het bevorderen van een positieve sociale controle en burgerzin.
  • Het verspreiden van de preventiegedachte, en het plegen van misdrijven helpen voorkomen.

Burgers stellen dus zelf géén enkele politiedaad, doen zelf géén patrouilles, ze treden nooit op in naam van de politiediensten. BIN’s zijn géén burgerwachten !

Het BIN heeft m.a.w. 2 hoofddoelstellingen :

De meldingsbereidheid en het veiligheidsgevoel verhogen.

Abnormale feiten worden aan de politiediensten meegedeeld op het nummer 101.
Het is aan de deskundigheid van het politiebedrijf om te oordelen of een abnormaal feit al dan niet verdacht is.
Zo nodig kan het politiebedrijf een bericht afleveren en de Bin-medewerkers in kennis stellen van een bepaald feit, deze mededeling zal steeds gepaard gaan met een oproep tot het nemen van preventieve maatregelen.

De uitgestelde verzending :  Van …………tot ……..uur

De uitgestelde verzending zorgt ervoor dat sms berichten die verstuurd worden tussen bepaalde uren worden uitgesteld tot de ingestelde tijd. Als er leden zijn die liever geen berichten ontvangen ’s nachts kunnen zo geholpen worden. De berichten worden dan verstuurd vanaf de ingestelde tijd. Dit is in te stellen per individueel lid

 De vakantieregeling : vanaf ……….tot en met ……..(datum invullen)

De vakantieregeling laat toe om voor leden individueel een periode in te stellen waarin geen berichten worden verstuurd (vb. tijdens hun vakantie).

De sms berichten worden NIET verstuurd in deze periode.

Niet leden kunnen zich afzonderlijk inschrijven, mits van 12€ per jaar.-

 

Link : www.binnet.be

TIP voor de handelaars : Om steeds de SMS-berichten in uw bedrijf te ontvangen voorziet een afzonderlijke GSM in uw winkel!

bin2