Private Bewaking

Omzendbrief betreffende de private bewaking bij evenementen en festivals

Deze omzendbrief, aangetekend op 29 maart 2018 door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, heeft tot doel nadere toelichting te geven aangaande de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de nieuwe wet van 02 oktober 20Alt17 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (wet private veiligheid) bij evenementen en festivals.

Wijzigingen camerawetgeving

De wijzigingen van de camerawetgeving 

(Ref. Newsletter Veiligheid nr 95 – 19 april 2018 / Verspreid in het BIN)

Op maanAltdag 16 april werd de wet van 21 maart 2018, die met name de “camerawet” wijzigt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.